Đối tác
bạt che nắng
slide1Slideslide1slide2Slide3

Những bài toán chứng minh bằng PP phản chứng

Sự vô lý suy ra từ giả thiết bài toán của đề án nghiên cứu giải bài toàn bằng PP phản chứng

Đư ra mốt số ví dụ về sự vô lý suy ra từ giả thiết bài toán đề cập trong đề án nghiên cứu giải bài toàn bằng PP phản chứng

Nội dụng của đề an nghiên cứu giải bài toàn bằng PP phản chứng

Trong phần nội dung, chúng tôi đi vào từng dạng toán cụ thể. Trong từng dạng, chúng tôi khảo sát những bài tập tiêu biểu trong SGK, ngoài ra chúng tôi chọn thêm những bài toán tiêu biểu ở các sách khác.

CƠ SỞ LÔGIC CỦA PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH PHẢN CHỨNG

Phép liên kết lôgic hay còn gọi là phép toán lôgic, cho phép từ những mệnh đề sơ cấp cho trước có thể xây dựng những mệnh đề mới ngày càng phức tạp hơn

Tóm tắt đề án Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng

Tên đề tài: “Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thông”.

NHỮNG BÀI TOÁN CHỨNG MINH BẰNG PP PHẢN CHỨNG TRONG PHỔ THÔNG

quá trình nghiên cứu các bài toán giải bằng phương pháp phản chứng, chúng tôi phân thành các dạng sau
^ Về đầu trang