Đối tác
bạt che nắng
slide1Slideslide1slide2Slide3
Những bài toán chứng minh bằng PP phản chứng

Tóm tắt đề án Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng

Tóm tắt đề án Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng
Tên đề tài: “Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thông”.

MỞ ĐẦU

I.Tên đề tài:

1. Tên đề tài:

“Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thông”.

2. Người thực hiện:

     Sv Mai Vũ Huy

     Sv Nguyễn Thị Thúy Lam.

II. Lý do chọn đề tài:

Phương pháp phản chứng là một phương pháp hay, được vận dụng

để giải nhiều bài toán phổ thông. Nhưng trong SGK số lượng những bài tập giải bằng phương pháp này là không nhiều.

            Trong quá trình giảng dạy, giáo viên thường ít chú trọng  đến phương pháp phản chứng trong việc giải toán.

            Chúng tôi chọn đề tài “ Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thông” với mong muốn các bạn sinh viên sư phạm và học sinh thấy được cái hay và sự quan trọng của phương pháp này trong giải toán phổ thông. Từ đó, có thể vận dụng phương pháp chứng minh phản chứng phổ biến hơn khi giải các bài toán ở THCS.

III. Mục đích của đề tài:

          Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm đánh giá số lượng các bài toán áp dụng phương pháp chứng minh phản chứng trong SGK. Ngoài ra, việc nghiên cứu các bài tập trong các tài liệu khác nhằm thể hiện cái hay và sự quan trọng của phương pháp này trong việc giải các bài toán ở phổ thông.

 IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

1.Đối tượng nghiên cứu:

Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng.

2.Phạm vi nghiên cứu:

            - Bộ SGK 6, 7, 8, 9.

            - Một số sách tham khảo khác.

V. Nhiệm vụ của đề tài:

            1. Tìm hiểu cơ sở lôgic của phương pháp chứng minh phản chứng.

            2. Phân loại các bài toán chứng minh bằng phương pháp chứng minh phản chứng thành các dạng.

            3. Nghiên cứu những bài tập trong bộ SGK 6, 7, 8, 9 chứng minh bằng phương pháp phản chứng và một số bài tập trong các sách tham khảo khác.

            4. Khai thác một số bài toán, dự đoán sai lầm học sinh có thể mắc phải và rút ra một số kinh nghiệm cho các bạn sinh viên sư phạm.

VI. Phương pháp nghiên cứu:

1.Phương pháp nghiên cứu lý luận:

*Phương pháp đọc sách và nghiên cứu tài liệu.

            a. Mục đích:

    Chúng tôi sử dụng phương pháp này nhằm tìm hiểu cơ sở lôgic của phương pháp chứng minh phản chứng.

            b. Cách tiến hành:

    Chúng tôi đã tiến hành đọc những cuốn sách, tài liệu tham khảo có liên quan đến đề tài này, chúng được liệt kê ở phần “ Tài liệu tham khảo”.

2.Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

a.Mục đích:

    Chúng tôi sử dụng phương pháp này nhằm tìm hiểu mức độ vận dụng của phương pháp chứng minh phản chứng trong việc giải các bài toán phổ thông.

b.Cách tiến hành:

    Nghiên cứu những bài toán cụ thể trong bộ SGK 6, 7, 8, 9 và trong một số sách tham khảo khác ở chương trình THCS.

THEO: http://giadungphucuong.com

ĐỌC TIẾP >>>>

^ Về đầu trang